Mr. Zhou Hongyi
Back to GSMA.com

Mr. Zhou Hongyi

Chairman and CEO, 360 Group

Mr. Zhou Hongyi
360 Group
Zhou Hongyi resize Qihoo360

Add your name to the signatories list

Join the Movement